โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เสริมเกราะป้องกันโควิด-19 บุคลากร นำอาจารย์เจ้าหน้าที่รับวัคซีนโควิด -19 สร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน 2564  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เสริมเกราะป้องกันโควิด-19 บุคลากร นำอาจารย์เจ้าหน้าที่รับวัคซีนโควิด -19 สร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานศึกษาอีกด้วย ซึ่งในเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ มีอาจารย์ บุคลากรที่แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนจำนวน 100 ราย และจะรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลประสาทจังหวัดเชียงใหม่  โดยบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นทางมหาวิทยาลัยจะมีการสำรวจความต้องการในการเข้ารับวัคซีนในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังคงมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด บุคลากร นักศึกษาที่จะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิร่างกายและหมั่นล้างด้วยเจลแอลกอฮล์หรือจุดล้างมือที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งไว้และเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ร่วมกัน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา