โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดลงทะเบียนตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เปิดลงทะเบียนตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 9280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา เปิดลงทะเบียนตัดชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับบัณฑิตที่มีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 (ทุกพื้น) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (กรณีคนที่ตกหล่นยังไม่มีชุดครุย) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกลาง (ส่วนสำหรับนักศึกษา) https://regis.rmutl.ac.th/

2.ไปที่เมนู S19 ลงทะเบียนตัดชุดครุยวิทยฐานะ

3.พิมพ์ใบชำระเงิน ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ โอนชำระผ่านระบบ E-banking

(สำหรับการวัดตัวให้ว่าที่บัณฑิตทำการวัดด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริการทรัพย์สินและสิทธิ์ประโยชน์ โทร. 053-921-444 ต่อ 2350/1120 มือถือ 094-835-8789)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา