โลโก้เว็บไซต์ 2 นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันรายการ Mobile Robotics Skills Challenge Thailand 2021  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2 นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันรายการ Mobile Robotics Skills Challenge Thailand 2021

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3626 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           นายนฤมิต ศรีเยาว์เรือน และนายธรรมฐิติ ทาวงค์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Mobile Robotics Skills Challenge Thailand 2021 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะฝีมือ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่อีกทั้งยังจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศสมาชิกของ WSI โดยจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 6 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สนาม ได้แก่ สนามแข่งขัน มทร.ล้านนา และสนามแข่งขันมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองสนาม

             การแข่งขันครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน World Skills Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัท แอสเวลล์ โซลูชั่น จำกัด โดยการแข่งขันเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเปิดให้รับชมได้เฉพาะผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) เท่านั้น ซึ่งรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ได้ร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้ฝึกสอนให้สามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา