โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ไหว้พระขอพรและรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง 2564 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ไหว้พระขอพรและรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เมือง 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 3620 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 09.09 น. ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้พระขอพรและรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แก่ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย  ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ศาลเจ้าพ่อหนองหมู เพื่อสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา เป็นประจำทุกปี 

โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จัดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด คือ 
D: Social Distancing เว้นระยะห่างไม่ไปในที่แออัด 
M: Mas Wearing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ตลอดเวลา 
H: Hand Washing การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 
T: Testing หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
T: Thai Cha na ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ 

ภาพ: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง 
ข่าว: คงศักดิ์ ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา