โลโก้เว็บไซต์ รายงานสถานการติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานสถานการติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อรายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อแจ้งให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้รับทราบสถานการณ์ อันจะเป็นแนวทางการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในการนี้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน COVID-19 ได้มีประกาศเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร อีกทั้งยังได้ดำเนินมาตราการเชิงรุก ด้วยการประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำรถชีวนิรภัยพระราชทาน ตั้งจุดคัดกรอง COVID-19  ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น. ซึ่งจะตรวจเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงจำนวน ไม่เกิน 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา