โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 มีนาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2472 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 6 มีนาคม 2564  มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประจำทุกปี และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาตามเจตนารมณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นอธิการบดีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ จาก มทร.ล้านนา ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 

สามารถชมประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15 

 

ธนพล มูลประการ,อภิญญา พูลทรัพย์  กองประชาสัมพันธ์ /ถ่ายภาพ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา