โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวฯ มทร.ล้านนา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.วิศวฯ มทร.ล้านนา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 มกราคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3992 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มกราคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ณ ห้องประชุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์เชียงดาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยนักศึกษาได้ทำการซ่อมบำรุง ตรวจเช็คทำความสะอาดและปรับตั้งค่าระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องเป่าลม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการปฏิบัติการทำแนวกันไฟของเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้รับการประสานงานจากภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาวให้เข้าร่วมปฏิบัติงาน อันจะส่งให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการซ่อมบำรุง นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฏีจากห้องเรียน อีกทั้งยังได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ ตรงตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ

(ขอบคุณภาพจาก FB : Atiwat Sukchok (Atw )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา