โลโก้เว็บไซต์ ชมรมกอล์ฟ มทร.ล้านนา จัดแข่งกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชมรมกอล์ฟ มทร.ล้านนา จัดแข่งกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 ธันวาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4033 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ชมรมกอล์ฟราชมงคล ล้านนา จัดงานกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ณ สนามกอล์ฟกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ จ.ลำพูน เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ และศิษย์เก่า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อดีตอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์สาคร ปันตา ประธานจัดการแข่งขันกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24 ทีมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา