โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ Kick off ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(Solar water pump)  แก้ปัญหาชาวบ้านขาดแคลนน้ำจากปัญหาภัยแล้ง | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักวิจัย มทร.ล้านนา ร่วมกับ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ Kick off ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(Solar water pump) แก้ปัญหาชาวบ้านขาดแคลนน้ำจากปัญหาภัยแล้ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ธันวาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าคณะวิจัย ร่วมในพิธีเปิดการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump) เพื่อนำน้ำไปใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำตลอดช่วงฤดูแล้งให้กับราษฎร บ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการใช้งานระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา ผู้อำนวยการและผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิริกิติ์ ผู้นำส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธี

           ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar water pump) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจากปัญหาภัยแล้ง เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งพบว่าปัจจุบัน ราษฎรบ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องใช้น้ำจากการขุดบ่อน้ำตื้นที่ซึมจากใต้ดินและน้ำประปาภูเขาจากการสร้างฝายชะลอน้ำ และใช้เครื่องยนต์สูบน้ำขึ้นไปเก็บกักบนถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่อยู่พื้นที่สูง ทั้งหมด 4 จุด จึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง ทางกฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ จึงได้ร่วมกับคณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ในการออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(Solar water pump) เพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ขึ้นไปบนหมู่บ้านห้วยต้า โดยมีระยะท่อส่งน้ำกว่า 4.2 กิโลเมตร ซึ่งภายหลังจากการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(Solar water pump) แล้วเสร็จจะช่วยให้ราษฎรได้มีน้ำใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งและสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  การเกษตร ช่วยปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำตลอดช่วงฤดูแล้งให้กับราษฎร ได้อย่างยั่งยืน  

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา