โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการตรวจสุขภาพ เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการตรวจสุขภาพ เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 สิงหาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     งานส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ โถงอาคารเรียนรวาม เพื่อประเมิน คัดกรองและเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ และหากมีตรวจพบความผิดปกติจะได้วางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯจะได้นำข้อมูลของนักศึกษามาวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพต่อไป โดยมี รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมการทำงาน และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

     สำหรับการกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการซักประวัติและตรวจสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้น การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาไวรัสตับอักเสบในนักศึกษากลุ่มเสี่ยง และการ X-rays ทรวงอกเพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย โดยบุคลากรจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้มีแบ่งการตรวจออกเป็น 3 รอบ เพื่อลดความแออัดของนักศึกษา ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 พร้อมทั้งได้มีการกำชับให้นักศึกษาสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา