โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โถงอาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 58 ยูนิต เพื่อจัดเก็บเป็นโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้มีความต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลต่อไป  และในโอกาสเดียวกันนี้คณะทำงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ได้มอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรแก่กับบุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ที่มีสถิติการบริจาคโลหิตครบ 8 ครั้ง เพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการบริจาคโลหิตหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา โทร.053-921444 ต่อ 1361 หรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-418389 ต่อ 17 (นอกเวลาราชการต่อ 11), 089-4810111 และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 0 2263 9600-99, 0 2256 4300 เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com อีเมล์ : blood@redcross.or.th ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา