โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดนักศึกษา ป้องกันโควิด-19  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดนักศึกษา ป้องกันโควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3073 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ซึ่งออกแบบและจัดสร้างโดยคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 10 เครื่อง แก่ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปก่อนที่จะขึ้นไปยังอาคารเรียน อาคารสำนักงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัยโดยทีมคณาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ร่วมกันพัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนจำนวนสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเพื่อสร้างเครื่องตรวจวัดจำนวน 10 เครื่อง และต้นแบบ 2 เครื่อง

          อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษรและทีมงานนักวิจัย อธิบายถึงการทำงานว่า “การทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมินี้จะใช้หลักการตรวจจับความร้อนโดยให้ผู้ใช้งานยืนบริเวณหน้าเครื่อง THERMO SCAN มีระยะห่าง 10-20 เซนติเมตร จากนั้นจะมีคำว่า  SCAN ขึ้นบริเวณหน้าจอแสดงผลและไฟสแดงสถานะจะเป็นสีเหลือง รอให้คำว่า SCAN หายไปแล้วหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิที่วัดได้ ซึ่งหากอุณหภูมิที่วัดได้ต่ำกว่า 37.5C แต่ไม่น้อยกว่า 35C  สถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและหากอุณหมิสูงกว่า 37.5C ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่หากใครที่มีอุณภูมิต่ำกว่า35C   ไฟจะขึ้นเป็นสีฟ้าให้ผู้ใช้งานทำการวัดใหม่อีกครั้ง”

          “เครื่องวัดอุณหภูมินี้มีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนตและส่งข้อมูลการสแกนเข้าสู่ระบบคลาว์ของมหาวิทยาลัย โดยจะแสดงผลผ่านแอบพลิเคชั่นระบบแสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีเครื่องติดตั้งอยู่บริเวณใดบ้าง แต่ละเครื่องมีผู้ใช้งานจำนวนเท่าใด มีจำนวนผู้มีอุณหภูมิผิดปกติกี่ราย และมีความหนาแน่นของการใช้งานในช่วงเวลาใดบ้าง ซึ่งระบบจะสามารถรายงานผลได้อย่างทันทีหากพบผู้ที่มีอุณหภูมิผิดปกติก็จะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดำเนินการได้ทันที” อาจารย์ภานุเดช กล่าวในตอนท้าย

             รศ.ศีลศิริ อธิการบดีกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย การเพิ่มจุดล้างมือบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน อาคารสำนักงานต่างๆ และขอความร่วมมือทุกคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และต้องขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมินี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย เป็นการเพิ่มมาตรการการป้องกันขึ้นอีกขั้น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดนี้ตามสถานที่ต่างๆอย่างเหมาะสมต่อไป”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา