โลโก้เว็บไซต์ นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา

นศ.ใหม่ มทร.ล้านนา "63 : Did you Know…Wifi RMUTL ที่ให้บริการ ?

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1929 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หมายเหตุ : 
+++ แนะนำให้ใช้ Wifi ตัวที่ 1. @Internet-RMUTL
+++ U & P : RMUTL ACCOUNT (https://arit.rmutl.ac.th/search_email)
+++ คู่มือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ทไร้สาย : https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to
+++ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage : ARITRMUTLออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา