โลโก้เว็บไซต์ หอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการ เปิดพื้นที่ให้บริการ 1 ก.ค. 63 (New Normal วิถีใหม่ใส่ใจบริการ) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการ เปิดพื้นที่ให้บริการ 1 ก.ค. 63 (New Normal วิถีใหม่ใส่ใจบริการ)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 770 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา