โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยบริการฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จ มทร.ล้านนา ณ ชั้น ๑ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ อาคารหอสมุด กลุ่มเป้าหมายของการอบรมประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงานทะเบียน ทั้ง ๖ พื้นที่ ของ มทร.ล้านนา

โดยจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป้าประสงค์การจัดอบรมฯ สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พัฒนาระบบทะเบียนกลาง และนำระบบ ERP มาใช้เพื่อการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย มากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้พัฒนาระบบและผู้รับผิดชอบหลัก สวส.มทร.ล้านนา จึงได้พัฒนาระบบออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้นใหม่ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อการใช้งานทุกระบบ และสร้างความเข้าใจในระบบฯ แก่ผู้ใช้งาน จึงดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานดังกล่าว


ที่มาภาพ/ข่าว : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา