โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 7357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กำหนดการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

           แจ้งกำหนดการวันเปิดภาคการศึกษา 1/2563 (เปิดเทอม) : เลื่อนกำหนดวันเปิดเทอม เป็นวันที่ 29 มิ.ย. 63 (จึงขอแจ้งให้ทราบในเบื้องต้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ อีกครั้งที่นี่ และ ทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ขอให้นศ.โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด)  

       


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา