โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ของมทร.ล้านนา ประเมินความพึงพอใจการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1 1 ตุลาคม 62 - 31 มี.ค. 63) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา : ขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ของมทร.ล้านนา ประเมินความพึงพอใจการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1 1 ตุลาคม 62 - 31 มี.ค. 63)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 เมษายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2399 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา