โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ยังเจ๋ง กวาดเหรียญทองแข่งขันฝีมือแรงงาน คว้าตั๋วแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่สิงคโปร์ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ยังเจ๋ง กวาดเหรียญทองแข่งขันฝีมือแรงงาน คว้าตั๋วแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่สิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 10716 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  รักษาแชมป์สมัยที่ 5 คว้าเหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28  ในสาขาแมคคาทรอนิกส์ประเภททีม และแชมป์สมัยที่ 4 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ประเภททีม ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

               ศูนย์แมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในปีนี้ จัดการแข่งขัน จำนวน 25 สาขา ซึ่งมีเยาวชนที่เป็นผู้ชนะลำดับที่ 1 ของแต่ละสาขาจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาค ครั้งที่ 28 จำนวน 348 คน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศใน 2 สาขา ได้แก่  

   สาขาแมคคาทรอนิกส์ ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล และนายชุติเดช ทองพินิจกุล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายทศวรรษ ไชยชะนะ และนายศานติ อินธิสอน ซึ่งมีอาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน และในสาขานี้ เป็นการรักษาแชมป์สมัยที่ 5 อีกด้วย

   และอีกหนึ่งสาขาคือสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ นายนฤมิต ศรีเยาว์เรือน และนายนครินทร์ ปันทะอิน รักษาแชมป์เป็นสมัยที่ 4 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธรรมฐิติ ทาวงค์ และนายจิรวัฒน์ ศักดิ์วงค์ พร้อมพ่วงรางวัลผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้แก่ นายนายสุริยา เทียมตามณี และน.ส.วิลาสินี เป็งกาศ ซึ่งมีอาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

          โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข้แมูลจาก อาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์และอาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร 

         ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา