โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มีนาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 4636 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมีนโยบายควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงจัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการประสานงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ณ บริเวณป้อมหน่วยรักษาความปลอดภัย   เป็นประจำทุกวัน  จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

          ขออภัยในความไม่สะดวก  ด้วยความปารถนาดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

          ทั้งนี้ สาขาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย  และดูแลรักษาสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร   ภายในมหาวิทยาลัย  จึงดำเนินการจัดทำเจลล้างมือ  เพื่อนำไปใช้ภายในบริเวณอาคารเรียน  ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 

 

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา