โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ มทร.ล้านนา เสริมทักษะการออกแบบบ่อเหมืองด้วยโปรแกรม Rhinoceros 5 ยกระดับวิศวกรตอบสนองอุตสหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ มทร.ล้านนา เสริมทักษะการออกแบบบ่อเหมืองด้วยโปรแกรม Rhinoceros 5 ยกระดับวิศวกรตอบสนองอุตสหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านเหมืองแร่เพื่อตอบสนองความต้องการวิศวกรเหมืองแร่ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบบ่อเหมืองด้วยโปรแกรม Rhinoceros 5 ”ระหว่างวันที่ 14 – 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา เชียงใหม่ โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วย ผศ.สุทธิเทพ รมยเวศม์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการใช้งานโปรแกรม Rhinoceros 5 สำหรับการออกแบบบ่อเหมือง ซึ่งได้รับความสนใจนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ มทร.ล้านนา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ  ฝ่ายปฏิบัติการบ่อเหมือง กฝผ.แม่เมาะ, บริษัท ช่างพินิจเอ็นจิเนียริ่ง 2539  จำกัด สปป.ลาว, ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ม.เชียงใหม่, บริษัท เมืองเงิน เอ็นเตอร์ไพรส์ สปป.ลาว, บริษัท ศิลาภูพระลาน จำกัด, บริษัท รถเจาะไทย จำกัด, บริษัท เอ๊กซ์ซิมคอนแอนด์ไมน์ จำกัด, บริษัท สหกลอิคริปเม้นท์ จำกัด, บริษัท การเหมืองแร่, บริษัท ไมนิ่ง อีควิปเมนต์ จำกัด, หจก.แม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ และ บริษัท แอล.เค.บี เหมืองแร่

    สำหรับโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โทร.053-921444

(ภาพ/ข้อมูล : หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา