โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมฯ นำผลงาน สุดสร้างสรรค์ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “Time & Change” ต่อยอดศิลปะร่วมสมัยสู่สากล  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมฯ นำผลงาน สุดสร้างสรรค์ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “Time & Change” ต่อยอดศิลปะร่วมสมัยสู่สากล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์และหลักสูตรเซรามิก เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “RMUTT 15th International Art Workshop and Exhibition 2020”  “Time & Change”ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่ มทร.ล้านนา ที่ได้นำผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ในสาขาทัศนศิลป์และสาขาเซรามิก เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 15“RMUTT 15th International Art Workshop and Exhibition 2020” ภายใต้หัวข้อ “Time & Change”จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ ต่อยอดและพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาแลกเปลี่ยน องค์ความรู้การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และการออกแบบ สู่ระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ศิลปินอิสระ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถาบันทางศิลปะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผ่านการปฏิบัติการสร้างสรรค์งานด้านทัศนศิลป์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ ได้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินแต่ละคน อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานศิลปะของตน อีกทั้งพัฒนาและสะสมความรู้ทางวิชาการศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์ การแสดงออกด้านทัศนศิลป์ รวมทั้งการสะสมผลงานเพื่อการศึกษา คุ้นคว้าทางศิลปวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์และศิลปินทั้งหลายนำเสนอผลงานวิชาการงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพของตนแก่ผู้สนใจ แลกเปลี่ยนความคิด แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างเครือข่าย สำหรับนักศึกษาก็ได้รับความรู้จากการสังเกตเรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆและบูรณาการงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยจัดแสดงผลงานขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา