โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่อง...ระบบอินเทอร์เน็ตของ Uninet ขัดข้อง | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่อง...ระบบอินเทอร์เน็ตของ Uninet ขัดข้อง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มกราคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งปัญหาวงจรโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน Uninet ขัดข้อง

   เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 วงจรเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ Uninet ซึ่งเป็นวงจรหลักที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศทุกเขตพื้นที่ เมื่อพิจารณาจากสถิติเดิมของต้นปีที่ที่ผ่านมา ก็จะพบว่ามีการขัดข้องของวงจรในช่วงเดียวกัน คือช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยมากกว่าปกติ
   ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ กระทบต่อการใช้งานระบบสารสนเทศให้น้อยที่สุด ดังต่อไปนี้

1. เชื่อมโยงวงจรไปเขตพื้นที่ ด้วยผู้ให้บริการรายอื่น นอกเหนือจาก Uninet
2. เชื่อมต่อวงจรอินเทอร์เน็ต ด้วยผู้ให้บริการรายอื่น นอกเหนือจาก Uninet

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

1. ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ช้าลง ทั้งระบบแบบใช้สายและระบบไร้สาย
2. มีผลกระทบกับการใช้งานระบบห้องประชุมทางไกล ในบางครั้งทำให้ภาพและเสียงขาดหายหรือไม่ชัดเจนได้

รูปที่ 1 แสดงสถานะ ดี/เสีย ของวงจร Uninet รายวัน

 

รูปที่ 2 แสดงสถานะ ดี/เสีย ของวงจร Uninet รายปี

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา