โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อศิษย์ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 15 ปี   | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อศิษย์ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 15 ปี  

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มกราคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 9764 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 10 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าราชมงคลสรรเสริญ” เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบ 15 ปี ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมโดยศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.นายเจษฎา  วัฒนานุรักษ์  ศิษย์เก่าราชมงคลสรรเสริญ ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง จากมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง 

2.นายสุทธิรักษ์  หลิมวัฒนา ศิษย์เก่าราชมงคลสรรเสริญ ด้านสนับสนุนมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

     สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานนามให้แก่มหาวิทยาลัย และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ คณาจารย์ บุคลกร  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้สร้างชื่อเสียงและมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย

- พิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์จำนวน 15 รูป เวลา 07.30- 08.30 น.

- พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย  เวลา 08.30 – 10.15 น.

- พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา 10.15 – 11.00 น.

- พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ เวลา 11.00 น.

โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutl.ac.th/activity/1310    หรือสอบถามที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา โทร.053-921444ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา