โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หนุนสร้างนักขายมืออาชีพ จับมือ เฟรชมิลล์ เชียงใหม่ เปิดตัว มิลล์ ลิน ส่งเสริมเยาวชนดื่มนมมากขึ้น | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา หนุนสร้างนักขายมืออาชีพ จับมือ เฟรชมิลล์ เชียงใหม่ เปิดตัว มิลล์ ลิน ส่งเสริมเยาวชนดื่มนมมากขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2732 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มทร.ล้านนา ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เปิดตัวร้านเครื่องดื่มและไอศกรีม มิลล์ลิน (Milk Lin) หวังสร้างเสริมทักษะด้านการขายให้แก่ผู้ประกอบการวัยเยาว์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยหันมาดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น 

               โครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา และ บริษัททเฟรชมิลล์ จำกัด เกิดขึ้นเพื่อภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ในโครงการฝึกประสบการณ์ทักษะการขายของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของในการฝึกทักาะด้านการขายโดยมี ผศ.เสรฐสุดา ปรีชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอีกทั้งร้านนมมิลล์ลิน (Milk Lin) ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักศึกษาใน มทร.ล้านนา หันมาดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 มกราคม 2563 นี้ที่บริเวณโรงอาหาร มทร.ล้านนา  

             ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ได้เยี่ยมชมและร่วมชิมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกด้วย


คลังรูปภาพ : 19-12-62 Milk Lin


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา