โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ ทดลองใช้ฐานข้อมูล BUSINESS SOURCE COMPLETE | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญ ทดลองใช้ฐานข้อมูล BUSINESS SOURCE COMPLETE

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 3881 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  • Business Source Complete เป็น ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก: ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกๆฐานข้อมูล  มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมากที่สุด  ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete  ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,800 ชื่อเรื่องการจัดอันดับของวารสารมีการชี้ให้เห็นว่าวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete  เป็นวารสารชั้นนำในทุกๆสาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี
    สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2563

URL สำหรับการเข้าใช้งานตรง >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bth

            Shorten URL >> https://bit.ly/2L3RheA

QR Code >> 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา