โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาเป็นสื่อกลางความรู้ส่งต่อชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสู่โรงเรียนชุมชน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาเป็นสื่อกลางความรู้ส่งต่อชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสู่โรงเรียนชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 พฤศจิกายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์และคณะผู้บริหาร คณาจารย์เป็นผู้รับมอบชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ( PC) จำนวน 10 ชุด และ คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) จำนวน 10 ชุดจากบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัดโดยมี นางสาวผ่องพรรณ อินต๊ะพรหม ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด (สาขาเชียงใหม่) เพื่อนำไปส่งต่อให้กับตัวแทนโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดารในจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการราชมงคลล้านนาช่างอาสา โดยมี อ.ดร.พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม เป็นที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย จำนวน 2 เครื่อง (PC 1+ Laptop 1) โรงเรียนบ้านยางแก้ว จำนวน 2 เครื่อง ( PC 1 + Laptop 1) โรงเรียนบ้านโป่งดิน จำนวน 2 เครื่อง ( PC 2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 8 เครื่อง (PC 4 + Laptop 4) และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 4 เครื่อง (PC 2 + Laptop 2) ซึ่งโครงการนี้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากโครงการห้องสมุดนี้พี่ให้น้องที่ดำเนินการมากว่า 10 ปี และในครั้งนี้มีตัวแทนจากโรงเรียนในเครือข่ายมารับมอบชุดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และจะได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อไป และต้องขอขอบคุณนางสาวชัญญานุช สมพงษ์ ตำแหน่ง Treasury บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มทร.ล้านนา และคณะกรรมการดำเนินโครงการเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

ข่าว/ถ่ายภาพ : นางสาวกรองกาญจน์ กับปินะ /นาย พงศ์ศิริ พวงเสน

                   นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3

                     นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา