โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ประกาศวันหยุด และขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบ ถึง 19.00 น. (เดือนตุลาคม) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา : ประกาศวันหยุด และขยายเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบ ถึง 19.00 น. (เดือนตุลาคม)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 918 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา