โลโก้เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ : ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  มทร.ล้านนา (รอบเช้า) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลิปวิดีโอ : ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มทร.ล้านนา (รอบเช้า)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา