โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : E-mail สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : E-mail สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Link เข้าใช้บริการ : https://arit.rmutl.ac.th/page/office365

คู่มือการใช้งาน : คลิกที่นี่

 

​​​​​​​


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา