โลโก้เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลิปวิดีโอ : การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1853 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา