โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัยประจำปีการศึกษา 2562  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัยประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 มิถุนายน 2562  สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาประจำปีการศึกษา 2562  ด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะแบบล้านนา โดยมีคณาจารย์ บุคลากรของแต่ละสาขาเดินนำขบวนนักศึกษา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปกรรม เริ่มขบวนจากมหาวิทยาลัยฯ สู่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เพื่อถวายเครื่องสักการะบูชาแบบล้านนา อาทิ สุ่มดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน ตุง  ถวายแด่ครูบาศรีวิชัยเป็นพุทธบูชา ซึ่งพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาศรีวิชัยที่มีต่อพุทธศาสนิกชน และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

ชมประมวลภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/pg/นมัสการครูบาศรีวิชัย2562

ถ่ายภาพ/สิริญญา ณ นคร /อภิญญา พูลทรัพย์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา