โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 และจัดซุ้มกิจกรรม “ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 10” | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 และจัดซุ้มกิจกรรม “ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 10”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 7547 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดขบวนแห่เครื่องสักการะและอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน "ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ประจำปี 2562 "   สำหรับงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวเชียงใหม่ โดยจะร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ มีขบวนพระภิกษุสงฆ์ และประชาชน จะเริ่มเดินกันในช่วงหัวค่ำ จากจุดเริ่มต้นอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้บุกเบิกเส้นทางรถยนต์ขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
นอกกิจการร่วมขบวนแห่ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการ "ขึ้นดอยปีนี้ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี ครั้งที่ 10 " ณ บริเวณถนนห้วยแก้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงาน "ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย "  ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ให้สำรวมกาย วาจา ใจ ตลอดจนงดเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างการเดินขึ้นไปนมัสการองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ  และในช่วงเช้าในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บเศษขยะจากเชิงบันใดนาควัดพระธาตุฯ ลงมาจนถึงลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา