โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์)  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 3666 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์  ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน)โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/node/4154 ซึ่งผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับคุณจพต้องมัคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นข้อราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีคะแนนเฉลี่ยนสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00

3.เ็นผู้มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOFEL ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน (Paper-based) หรือ 250 คะแนน (Computer-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา