โลโก้เว็บไซต์ งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 8 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 โดยรัฐมนตรีว่า...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา