โลโก้เว็บไซต์ ครูอาสา ครั้งที่ 17 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครูอาสา ครั้งที่ 17

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 29 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ ร.ร.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก
โครงการครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 17 ณ ร.ร.ชุมชน 17 บ้านนาตาดี   &...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา