โลโก้เว็บไซต์ 24 ม.ค. 66 การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีน่าน | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24 ม.ค. 66 การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
     วันอังคารที่ 24 ม.ค. 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน , รศ.ดร.เกชา คูหา รอง...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา