โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-17 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-11-17

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ส่งผลงานประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling)
พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวบริการ

          สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.พณ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตร จากเกษตรกรผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังเพื่อให้ Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เป็นตัวกลาง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา