โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรทัศน์ศิลป์ มทร.ล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลชมเชย การประกวดหุ่นฟาง ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาหลักสูตรทัศน์ศิลป์ มทร.ล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลชมเชย การประกวดหุ่นฟาง ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ธันวาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 9787 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรทัศน์ศิลป์(ประติมากรรม) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมมหกรรมประกวดหุ่นฟาง  ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานหุ่นฟางร่วมกัน จัดขึ้นโดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งผลการประกวดทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท  จากผลงานหุ่นฟางรูปกวาง และรางวัลชมเชย จากผลงานรูปช้างไทย ซึ่งการประกวดดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2561 โดยทีมที่เข้าร่วมการประกวดทั้ง 9 ทีม จาก 3 สถาบันประกอบ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะต้องสร้างสรรค์ผลงานหุ่นฟางรูปสัตว์ชนิดต่างๆตามหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงานและต้องให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลทั้ง 9 ชิ้น ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06:00 - 18:00 น. (ค่าเข้าชม 20 บาท ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5312-1119 

(ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อาจารย์ ธัญญารัตน์ ทองใจ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา