โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมเครืองกลจัดพิธีไหว้ครูสาขา ประจำปี 2560 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวกรรมเครืองกลจัดพิธีไหว้ครูสาขา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2965 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์และนักศึกษาปวส ช่างยนต์และวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมใจร่วมจัดพิธีไหว้ครูประจำสาขา ประจำปี 2560 ในช่วงเช้าเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และในภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูประจำสาขาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการแสดงความเคารพและมอบตัวเป็นศิษย์ และสร้างความสามัคคีของรุ่นพี่ รุ่นน้องในสาขา จัดขึ้น ณ อาคารช่างยนต์ 1 มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา