โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ร่วมกับ KUST จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ KUST จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5651 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มิถุนายน 2560  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Sciences,  Technology and Innovation for Sustainable Well – Being (STISWB 2017) ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (KUST) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และคณะวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า มหาวิทยาลัย KUST ได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น   ในการเปิดการประชุม ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก Prof.Cheng Heming  ผู้อำนวยการระดับสูงคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย KUST และ อดีตอธิการบดี KUST กล่าวต้อนรับ โดยมีรองอธิการบดี คณบดีแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยKUST เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สหัส บัณฑิตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) ให้เกียรติบรรยายพิเศษภายในงาน (ภาพ/ข้อมูล : อ.อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผอ. กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา)


คลังรูปภาพ : STISWB 2017


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา