โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาจากทะเบียนนักศึกษา (เชียงใหม่) 2/2559 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศถอนชื่อนักศึกษาจากทะเบียนนักศึกษา (เชียงใหม่) 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 713 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา