โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญติดตามชมและให้กำลังใจนักกีฬา มทร.ล้านนา ในการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญติดตามชมและให้กำลังใจนักกีฬา มทร.ล้านนา ในการแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games


ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาตัวแทน มทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 “UTK Games” ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล” จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ที่ http://utkgames33.rmutk.ac.th/