โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 6200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่
และกำหนดการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ

 

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ในประกาศผลเป็นแบบรายบุคคล
ผู้สมัครต้องยืนยันตัวตัวเข้าระบบรับสมัคร และตรวจสอบผลสอบเป็นรายบุคคลเท่านั้น

 


 


 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา