โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ : ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนะนำหนังสือ : ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5931 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แนะนำหนังสือ : ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 
สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้  ที่ URL : https://cttc.rmutl.ac.th/news/20878-2023-01-18


*****************

หนังสือ ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 
โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในพิธีมอบรางวัล "ราชมงคลสรรณเสริญ" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


*****************
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา