โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาโครงการ Chinese Government Scholarship - AUN Progam 2023/2024 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาโครงการ Chinese Government Scholarship - AUN Progam 2023/2024

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 3918 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วยสำนักเลขาธิการอาเซียน แจ้งว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2023-2024 ในหลากหลายสาขารวมทั้งสาขาวิชาภาษาจีน ภายใต้โครงการ Chinese Government Scholarship - AUN Progam เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนต้านการศึกษาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม QR code และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ https://www.campuschina.org/  หรือทางลิงก์ https://forms.gle/4Y6yBi7roAPTrsr79  พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มการสมัครและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ aunchinascholarship@gmail.com หรือ aun.suchanaadd@gmail.com


The AUN Secretariat is pleased to inform you that China-AUN Scholarship 2023/2024 is now open for application.

The Chinese Government Scholarship-AUN Programme (China-AUN Scholarship) is a full scholarship established by the Ministry of Education of the People’s Republic of China for the ASEAN University Network (AUN) to support students, teachers, and scholars from ASEAN nations to study in China and to enhance the academic exchange and mutual understanding between China and ASEAN countries. There are 30 scholarships offered annually and the scholarship only supports graduates (Master’s and Doctoral programmes)

Note: After completing the online applicaton procedure at CGS Information Management System https://www.campuschina.org/ please submit all soft document through the online registration link by 12 February 2023

Online registration link: https://forms.gle/4Y6yBi7roAPTrsr79 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา