โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 18 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 18

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเกอเธ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 18 หรือ Young Thai Science Ambassador, (YTSA#18) ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ระดับเยาว ชน ที่จะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยกำหนดให้เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์ โอกาสที่เท่าเทียม - Equal Opportunities in Science จึงเชิญชวนน้องๆนักศึกษาอายุระหว่าง 17 - 23 ปีที่มีในรักในการสื่อสารวิทย์ ฯ เข้าร่วมโครงการ "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18"

- อบรมความรู้จากนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ตัวจริง ฟรี

- อัพสกิลการสื่อสารให้มากกว่าที่เคย

- ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 500,000 บาท 

- แถมโอกาสลัดฟ้าไปอัพสกิลกันไกลถึงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.nsm.or.th/nsm/th/ytsa

สมัครเข้าร่วมโครงการกับเรา คลิก : https://forms.office.com/r/CJi3LJYNj0

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไปกับอพวช."

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา