โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ส่งผลงานประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling) | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ส่งผลงานประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2674 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.พณ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตร จากเกษตรกรผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังเพื่อให้ Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เป็นตัวกลางช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ในทุกระดับได้เข้าถึงช่องทางออนไลน์ อันเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ อย่างยั่งยืนในอนาคต จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวของดี 4 ภาค (Storytelling) ในรูปแบบ Video Clip  ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://award.mocagrimart.com/th/page/item/index/id/26
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา