โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2021 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 19 พ.ค. 65 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วยนางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้นำตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา มทร.ล้านนา น่าน

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา