โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5  ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5  ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1812 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 พฤษภาคม  2565  เวลา 13.30 น.  นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 1/2565   และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่  13 -14  พฤษภาคม  2565  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและคณะทำงานปฏิบัติงาน  จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา