โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 | ระบบทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2018 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 31 มี.ค. 2565 ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565

          โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในประเภทร้านนิทรรศการของส่วนราชการระดับจังหวัด

ภาพบรรยากาศ : การจัดร้านนิทรรศการของ มทร.ล้านนา น่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา